Overslaan naar content

Privacyverklaring sollicitanten

Solarclarity hecht veel waarde aan de privacy van sollicitanten. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voldoen wij aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 Je deelt jouw persoonsgegevens met ons. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij leggen je graag uit wat we met jouw persoonsgegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die solliciteert bij een bedrijf dat valt onder de Solarclarity Group. Verder geldt deze verklaring zowel voor open sollicitaties, als sollicitaties naar bestaande vacatures.

 Onder de Solarclarity Group vallen de volgende entiteiten:

 • Solarclarity B.V.       

 • Bliq B.V.       

 • Denim Solar B.V.

 • Solarclarity Shared Services B.V.

Wat zijn persoonsgegevens? Een persoonsgegeven is informatie die direct over een persoon gaat of informatie die naar een persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld jouw naam, adres en contactgegevens.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens? Met verwerken bedoelen we alles wat we met jouw persoonsgegevens doen, zoals opslaan, bekijken, analyseren, doorsturen (intern) en verwijderen.

 We verwerken je persoonsgegevens als:

 • Je bij ons solliciteert, bijvoorbeeld via onze website of via externe bronnen zoals LinkedIn of Indeed.

 • Je bij ons komt te werken via een extern (detacherings)bureau of als ZZP’er.

 • Je jouw gegevens achterlaat op onze website.

 • Je jouw cv met ons deelt, via mail of anderszins.

 • Je contact hebt met ons.

  Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens? De belangrijkste redenen waarom we jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • We hebben de gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk mensen kunnen aannemen, het wervingsproces.

 • We hebben de gegevens nodig om te bekijken of je bij ons kunt komen werken, het selectieproces.

 • We hebben de gegevens nodig om je een aanbod te kunnen doen als we willen dat je bij ons komt werken. Dan gebruiken we de gegevens dus als voorbereiding voor het arbeidscontract.

 De legale basis (grondslag) voor de verwerking van de persoonsgegevens in het gehele sollicitatieproces is ons gerechtvaardigd belang.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

 1. Beoordelen van jouw geschiktheid Solarclarity kijkt of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Hierbij kijken wij naar de eisen die gelden voor de functie en of jij daaraan voldoet. Hiervoor kunnen ook referentiechecks worden uitgevoerd. Soms is het nodig dat we een assessment uitvoeren. Als dit voor jou geldt, vertellen we je dit van tevoren.

 2. Het aanbod en de arbeidsovereenkomst Als de uitkomst van het sollicitatieproces positief is en Solarclarity je een baan aanbiedt, worden jouw gegevens gebruikt om een aanbod voor te bereiden. Als je het aanbod accepteert, gebruiken we dezelfde gegevens ook om de arbeidsovereenkomst op te maken. Als je via een extern (detacherings)bureau of als ZZP’er komt werken dan maken we geen arbeidsovereenkomst op, maar wel een overeenkomst van opdracht.

 3. Communicatie Solarclarity heeft contact met je tijdens het wervings- en sollicitatieproces, bijvoorbeeld over sollicitatiegesprekken, assessments en andere afspraken die we maken. Ook beantwoorden we de door jou gestelde vragen.

 4. Talentenpool Als je dat wilt, kan je jouw gegevens in onze talentenpool laten opnemen. Als je graag bij Solarclarity wil werken maar we geen vacature hebben die bij jouw profiel aansluit, kan je jouw gegevens met ons delen. We nemen dan contact met je op als we relevante informatie of een vacature voor je hebben. Met de inschrijving in de Talentenpool geef je ons de toestemming om jouw gegevens voor dit doel te verwerken. De gegevens die je met ons deelt bewaren we maximaal 12 maanden.

 5. Zo goed mogelijk werven Om ervoor te zorgen dat we op een goede manier mensen werven, maken we rapportages en analyses waarbij persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Als we bijvoorbeeld zien dat er een groot aantal sollicitanten reageert vanuit het buitenland, terwijl het noodzakelijk is dat de functie wordt ingevuld door iemand woonachtig in Nederland, gebruiken we deze informatie om de vacaturetekst aan te passen.

 6. De website Als je via onze website solarclarity.recruitee.com solliciteert, gebruiken we jouw gegevens om ervoor te zorgen dat die website goed werkt. Als je cookies accepteert, gebruiken we jouw gegevens ook voor andere doelen zoals aanbevelingen geven of advertenties plaatsen. Meer informatie hierover vind je in de Cookie statement van Solarclarity.

  Welke persoonsgegevens verwerken we?

 1. Voor het werving- en selectieproces en de talentenpool:    Voornaam        Achternaam Adres Geboortedatum Geslacht Telefoonnummer E-mailadres CV Motivatiebrief Opleidingsniveau Professionele ervaringen Referenties Screeningsinformatie        Salarisindicatie/tarief Talenkennis Beschikbaarheid Als dit op jouw CV staat, verwerken we ook je foto, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, hobby’s en interesses.

 2. Om met je te communiceren: Voornaam Achternaam  Geslacht  Adres Telefoonnummer E-mailadres

 3. Voor analyses:    Herkomst sollicitatie

 

Neemt Solarclarity automatische besluiten in het wervings- en selectieproces? Nee, dat is niet het geval. Alle besluiten, of het nu een uitnodiging of afwijzing betreft, worden door het Recruitment team van Solarclarity genomen.

 

Met wie delen we persoonsgegevens? Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met andere partijen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 • We schakelen een externe partij in die ons helpt bij het uitvoeren van ons werk. Zo’n externe partij werkt alleen in onze opdracht en verwerkt de gegevens niet voor eigen doelen. Om dat te garanderen, maken we daarover afspraken in contracten. Daarnaast beoordelen we vooraf of deze partij de gegevens goed beveiligd en er netjes mee omgaat. Ook deze afspraken leggen we vast in contracten. Voorbeelden van deze partijen zijn assessmentbureaus of bedrijven die ons ondersteunen bij het beheer van IT-systemen en applicaties.

 • Het is wettelijk verplicht. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan gegevens die we aan toezichthouders, de politie of andere opsporingsdiensten moeten geven. Voordat we dat doen, controleren we altijd of zij dit wel van ons mogen vragen.

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens? Solarclarity bewaart jouw persoonsgegevens tijdens en kort na de wervings- en selectieprocedure. Als je na de sollicitatie niet bij ons in dienst komt, worden jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd of geanonimiseerd. Alleen als je toestemming geeft, bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen we je later nog bereiken als er (weer) een geschikte vacature ontstaat. Je wordt daarbij opgenomen in de talentenpool.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? We doen er alles aan om zo veilig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij nemen daarbij zowel technische als organisatorische maatregelen om de veiligheid te vergroten. Van onze externe partijen die ons helpen bij het uitvoeren van het werving- en selectieproces eisen we ook een hoge beveiligingstandaard. Daarbij sluiten we met partijen die in opdracht van Solarclarity persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af.

Binnen Solarclarity mogen enkel medewerkers jouw persoonsgegevens inzien, die de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding in hun arbeidsovereenkomst. Onze externe werknemers (gedetacheerden, zzp’ers) hebben een separate geheimhoudingsovereenkomst getekend.

Tot slot worden er binnen het werving- en selectieproces geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Unie.

Wat zijn jouw rechten als het gaat om de persoonsgegevens die we van je hebben?

 • Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben en wat we met deze gegevens doen. Hopelijk geeft deze privacyverklaring voldoende informatie, maar als dat niet het geval is kun je contact opnemen.

 • Je kunt je persoonsgegevens opvragen, laten aanpassen, laten verwijderen of het gebruik ervan beperken.

 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Je hebt recht om je persoonsgegevens van ons op een manier te ontvangen waarop je de gegevens gemakkelijk aan een ander kan overdragen.

 • Tot slot heb je recht op menselijke blik bij besluiten, maar zoals je al hebt kunnen lezen vindt er bij Solarclarity geen automatische besluitvorming plaats.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen? Wil je van een van je rechten gebruik maken, neem dan contact op via email: privacy@solarclarity.nl

 Heb je een klacht over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Meld deze dan eerst bij Solarclarity via bovenstaand emailadres. Je hebt daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juli 2023.

 

Heb je vragen over privacy? Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met onze compliance officer: privacy@solarclarity.nl

Daarnaast is er nog veel informatie te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) onder het thema ‘Werk en uitkering’.